Powrót

Think outside the box

Istnieje wiele powszechnie używanych zwrotów i wyrażeń istniejących w biznesie które równie przydatne mogą się okazać w życiu codziennym.

  1. win-win – sytuacja w której każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana
  2. myśleć nieschematycznie, nierutynowo
  3. ball is in your coourt – sytuacja w której do nas należy następny krok
  4. the elephant in the room – oczywisty temat, problem, który jest ignorowany przez rozmówców.