Powrót

The weather

J

Jest coś, na czym wszyscy świetnie się znają – pogoda. Ma ona wpływ na każdego i może z tego powodu w języku angielskim istnieje wiele idiomów, które się do niej odnoszą. Na przykład „to put something aside for a rainy day” („odłożyć coś na deszczowy dzień”) oznacza zachować coś, zwykle pieniądze, na „czarną godzinę”. A ponieważ większość osób uważa, że deszcz może zepsuć uroczystość, wyrażenie „to rain on someone’s parade” („padać na czyjąś paradę”) oznacza zepsucie radości +komuś, kto zaplanował coś wyjątkowego.

dav

There is one thing everyone is an expert on – the weather. It affects everybody and maybe that’s why there are many English idioms relating to it. For example, „to put something aside for a rainy day” means to reserve something, usually money, for a time in the future when it may be needed. And since most people think that rain can ruin festive events, „to rain on someone’s parade” means to spoil the fun for someone who has planned something special.