Powrót

Phrasal verbs

Phrasal verbs są dla większości studentów trudne do zapamiętania. Warto rozpocząć naukę od tych najczęściej używanych.
Dziś phrasal verbs na literkę b.

  1. BRING UP – to mention sth, nadmienić coś, wnieść jakiś temat.
  2. BRING ON – to couse sth to happen, ussually negative. Spowodować jakieś wydarzenie, zazwyczaj negatywne np. His ilness was brought on bad diet.
  3. BRING IT ON – to accept a challenge with confidence… Przyjąc wyzwanie z pewnością siebie. You want to play, ok, bring it on.