Powrót

Język staroangielski

Nie wszyscy, którzy uczą się języka angielskiego wiedzą że:

  1. Język angielski należy go grupy języków germańskich, stąd wiele podobieństw pod względem gramatycznym, składniowym i leksykalnym pomiędzy angielskim niemieckim czy też duńskim – które należą do grupy zachodniogermańskiej.
  2. Angielski w obecnej formie nie ma podziału na rodzaje które istnieją w języku polskim – męski, żeński i nijaki. W staroangielskim jednak te trzy rodzaje istniały
  3. Dzisiejsza forma wyrazów w języku angielskim wydaje się bardzo uproszczona. W staroangielskim jednak wyrazy miały różne końcówki, istniała odmiana przez przypadki, szyk wyrazów w zdaniu był zróżnicowany.