Powrót

Idiomy związane z podróżami II

Oto idiomy które będą przydatne w podróży

  1. Live out of suitcase – zmieniać często miejsce podróżując z jedna walizką np. He travels so much and always live out of suitcase.
  2. Highways and byways – oznacza główne i boczne drogi np. They were travelling exploring highways and byways in Italy.
  3. In the same boat – być w takiej samej sytuacji np. We were in the same boat and had to wait long for the bus.Poprzednie idiomy