Powrót

Francuski język używany w Anglii?

„Wydaje się naturalne, że Anglicy mówią po angielsku. Czy wiedzieliście jednak, że przez około trzysta lat urzędowym językiem Anglii był francuski? Gdy w 1066 r. Normanowie podbili kraj, arystokracja i duchowieństwo zaczęły posługiwać się normańskim francuskim, używano go również w sądownictwie. Angielski był językiem chłopów i mieszczan. Z upływem czasu anglojęzyczna klasa średnia stała się zamożniejsza i zyskała na znaczeniu, wtedy francuskojęzyczna arystokracja zaczęła używać angielskiego. „Money talks” („Pieniądze mówią”) – i mówiły po angielsku!

It seems only natural that the people of England speak English. But did you know that for about 300 years French was the official language of England? When the Normans conquered the country in 1066, the aristocracy and clergy started using Norman French, it was also used in courts of law. English was the language of the peasants and townspeople. As time passed and the English-speaking middle class became more wealthy and powerful, the French-speaking aristocracy began to use English. „Money talks” – and it spoke English!