#1 #2 #3

Cambridge School

centrum językowe

Język angielski

Oferujemy zajęcia indywidualne i grupowe. Rodzaje kursów : standardowe, intensywne, biznesowe, egzaminacyjne i kursy dla dzieci.

Język norweski

Prowadzimy grupy języka norweskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Inne języki

Zapraszamy na zajęcia indywidualne lub grupowe. W naszej ofercie mamy zajęcia z języka niemieckiego, czeskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

Aktualności

Kursy językowe w samym centrum Wrocławia.

Trwa rekrutacja na kursy językowe, w naszej ofercie mamy zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, norweskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

Przyjęcie do odpowiedniej grupy czy też na zajęcia indywidualne składa się z testu i rozmowy.

W celu umówienia się na spotkanie uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny tel. 669 932 566.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 669 932 566e-mail: biuro@cambridge-school.pl

Serdecznie zapraszamy!

O Nas

Od 1997 roku prowadzimy we Wrocławiu profesjonalne kursy językowe. Istniejemy na rynku już 18 lat i przez ten cały czas dbamy o to by nasi kursanci rozwijali swoje umiejętności językowe i by język nie stanowił dla nich bariery w osiąganiu zadowolenia i sukcesów w życiu. Nasz program nauczania przygotowaliśmy razem z brytyjskimi specjalistami.Zajęcia w naszej szkole są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską co daje gwarancję szybkich postępów. Przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów. Uczymy języków obcych ściśle według kryteriów przyjętych przez Radę Europy w 1992 roku, a zawartych w dokumencie „Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” (tzw. CEF). Staramy się nieustannie motywować i inspirować naszych słuchaczy by mieli jak najwięcej satysfakcji w zdobywaniu wiedzy i wytrwale dążyli do celu.

Dlaczego warto nas wybrać?

Łączymy profesjonalizm i dbałość o wysoki poziom nauczania z serdeczną atmosferą i przyjaznym podejściem do naszych słuchaczy. Staramy się poznać każdego z nich, określić co jest dla niego ważne aby pomóc mu w osiągnięciu jego zamierzeń w nauce języka obcego. Nasza szkoła jest kameralną szkołą, nikt dzięki temu nie czuje się anonimowo i może liczyć z naszej strony na indywidualne podejście, stałe monitorowanie swoich postępów i fachową pomoc w rozwijaniu kompetencji językowych.

Zapraszam do mojej szkoły – Agata Filarska

Uczymy metodą komunikacyjną.

Naszym celem jest nauczenie swobodnego komunikowania się w języku docelowym przy jednoczesnym rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych, wzbogacaniu słownictwa i pogłębianiu znajomości gramatyki.

 • Zajęcia prowadzimy wyłącznie w języku docelowym.
 • Uczestnikom kursu gwarantujemy aktywne uczestnictwo w każdych zajęciach. Lektor stwarza słuchaczom jak najwięcej okazji do mówienia aranżując scenki, ćwiczenia w parach lub grupach.
 • Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy i dbamy o to by każdy czuł się u nas traktowany w sposób indywidualny.
 • Kładziemy nacisk na wszelkie aspekty języka: płynność wymowy, słuchanie i rozumienie, czytanie i pisanie
 • Wykorzystujemy materiały pomocnicze uwzględniające zainteresowania słuchaczy.
 • Uczymy w oparciu o nowoczesne podręczniki oraz materiały własne przygotowywane przez lektorów.

Nasi polscy lektorzy są w pełni wykwalifikowanymi absolwentami wydziałów filologicznych na uniwersytecie, wszyscy posiadają dyplom magistra. Są nauczycielami z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu indywidualnym i grupowym, na wszystkich poziomach zaawansowania i w zróżnicowanych grupach wiekowych. Nieustannie poszukują nowych sposobów zainteresowania swoich uczniów językiem, dbają o to by zajęcia były interesujące i dynamiczne. Dzięki połączeniu solidnej wiedzy merytorycznej oraz energii i pomysłowości, udaje im się wprowadzić podczas zajęć nową jakość. Ponieważ nasi lektorzy ciągle się rozwijają – nasza szkoła może rozwijać się z nimi.

Wszyscy native speakers mają wykształcenie wyższe oraz dyplom ukończenia kursu uprawniającego do nauczania języka – CELTA. Posiadają doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego zdobyte w Polsce lub innych krajach europejskich.

Kursy Językowe

Organizacja kursów

Przed rozpoczęciem kursu

Na tym etapie bardzo ważnym dla nas zadaniem jest właściwa diagnoza poziomu biegłości językowej każdego słuchacza i kwalifikacja do grupy po to by kurs mógł spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Kurs rozpoczynamy od:

 1. placement testu – pisemnego testu diagnostycznego którego wypełnienie trwa 40 minut,
 2. w przypadku słuchaczy rozpoczynających naukę języka od podstaw ma miejsce tylko rozmowa kwalifikująca z metodykiem.

Po uzyskaniu powyższych informacji, zostają Państwo powiadomieni o swoim poziomie językowym i uzyskują niezbędne informacje na temat grafiku zajęć swojej grupy a także wszelkich formalnościach związanych z uczestnictwem w kursie – dotyczących osoby lektora prowadzącego, podręczników, programu kursu i zawarcia umowy z naszą szkołą.

W czasie trwania kursu

Przeprowadzamy ocenę postępów naszych słuchaczy oraz monitorujemy realizację ustalonego programu. Nad przebiegiem szkolenia czuwa metodyk który jest w stałym kontakcie z lektorami. Lektor w trakcie semestru przeprowadza dwa testy dzięki którym słuchacz mogą ocenić swoje postępy w nauce. Każdy słuchacz proszony jest o wypełnienie ankiety w drugim miesiącu zajęć aby mógł podzielić się nami swoimi uwagami i odczuciami dotyczącymi prowadzonego kursu. Na koniec semestru każdy uczestnik kursu dostaje od nas opis pięciu umiejętności językowych i wskazówki co do dalszej nauki.

Po zakończeniu kursu

Każdy słuchacz dostaje certyfikat ukończenia kursu i ewaluację postępu z obu semestrów.

Język angielski

Dostosowane są do potrzeb słuchacza zarówno w kwestii ilości godzin, intensywności spotkań jak również przerabianego materiału leksykalnego i gramatycznego. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań by znaleźć optymalną i najbardziej efektywną metodę pracy dzięki której nasz słuchacz osiąga zamierzony przez niego cel. Organizację takiego kursu poprzedza spotkanie z metodykiem na którym wspólnie z kursantem zostają określone oczekiwania i priorytety a następnie zostaje dobrany podręcznik, materiały dodatkowe lub też inne materiały związane niekiedy ze specyficzną dziedziną językową którą nasz słuchacz chciałby poznawać lub pogłębiać. Istnieje także możliwość indywidualnego przygotowywania się do międzynarodowych egzaminów językowych takich jak IELTS, TOIFL, BAC, FCE, CAE, CPE jak również do matury podstawowej i rozszerzonej.

KURSY GENERAL ENGLISH obejmują wszystkie poziomy nauczania: elementary, pre-intermediate, intermediate, upperintermediate, pre-FCE, FCE, preCAE, CEA, pre-PCE i PCE..

Prowadzone są one metodą komunikatywną w języku angielskim aby uczestnik kursu był zmuszony do posługiwania się obcym językiem cały czas, osłuchiwał się i uczył się w nim myśleć. Jest to dla nas bardzo ważne by nieustannie motywować i inspirować naszych słuchaczy do komunikacji. Dlatego tez nie prowadzimy na zajęciach wykładów z gramatyki lecz przekazujemy ją poprzez sytuacje, scenki, dialogi po to by słuchacze poczuli intuicyjnie jak stosować skomplikowane konstrukcje czasów gramatycznych które dla Polaków stanowią nie lada problem.

Kurs jest monitorowany przez metodyka który przynajmniej raz w semestrze hospituje każdą z grup i jest w stałym kontakcie z nauczycielami. Kursanci mogą sprawdzać nabyte umiejętności pisząc 2 testy w semestrze i omawiając ich wyniki z lektorem. W przypadku zaległości spowodowanych nieobecnościami istnieje zawsze możliwość umówienia się raz w miesiącu na spotkanie konsultacyjne z metodykiem i nadrobienia materiału. Dodatkowo raz w tygodniu w ramach opłaty za kurs organizowane są w piątki konwersacje z native speaker.

KURSY KONWERSACYJNE są one przeznaczone dla osób na poziomie B1/B2.Ich celem jest intensywna praktyka językowa na zajęciach.Materiały do czytania ,ćwiczenia gramatyczne, materiały audio są przeznaczone do pracy w domu dla słuchaczy.Podczas zajęć słuchacze wykorzystują czas na intensywną praktykę językową, na wykorzystanie swojej wiedzy w komunikacji.

Kursy standardowe odbywają się dwa razy w tygodniu po południu we wtorki i czwartki w godzinach od 17.10-18.40 lub 18.50-20.20. lub rano 8-9.30. W semestrze

jest 60 godzin kursu (1 godzina lekcyjna to 45 min) – czyli odbywa się 30 spotkań (1 spotkanie trwa 90 min).

Kursy intensywne odbywają się trzy razy w tygodniu w poniedziałki,środy i piątki  popołudniami – 17.00 – 18.30. .Kursy intensywne organizowane są na wszystkich poziomach.

Kursy business English

Są to kursy General English z elementami biznesu dla osób które myślą o rozwijaniu języka ze względu na przyszłościowe plany zawodowe i karierę w korporacjach. Są skierowane również do osób które na co dzień wykorzystują w pracy język angielski.

Plan kursu obejmuje wiele użytecznych zwrotów i wyrażeń którymi posługują się ludzie w świecie biznesu podczas spotkań, telekonferencji, podróży służbowych. Nauczanie polega w dużej mierze na aranżowaniu scenek i sytuacji pojawiających się w biznesie – czyli aktywne i efektywne posługiwanie się językiem obcym.

Oprócz tego słuchacze uczą się General English po to by mogli również wypowiadać się na tematy niezwiązane z biznesem, swobodnie dyskutować lub nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi lub klientami podczas „small talk”.

Semestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych dwa razy w tygodniu – 45 min czyli 15 spotkań.

Kursy prowadzą lektorzy z doświadczeniem w tematyce biznesowej.

Wymagane jest by uczestnicy takiego kursu znajdowali się na poziomie upperintermediate.

Kursy egzaminacyjne są kursami przygotowującymi do zdawania egzaminów międzynarodowych IELTS, TOIFL,BAC,FCE,CAE,CPE jak również do matury rozszerzonej i podstawowej według najnowszych obowiązujących zasad.

W trakcie kursów uczestnicy są zapoznawani z przebiegiem poszczególnych części egzaminów i ich specyfiką. Program kursów oparty jest na podręcznikach oraz testach które zostały opracowane specjalnie w tym celu by przygotować kursantów do rzetelnego przerobienia materiału leksykalnego i gramatycznego. Nacisk na zajęciach położony jest na komunikowanie się w języku obcym ale zgodnie z wymogami egzaminu również inne aspekty języka są rozwijane i poszerzane w zależności od specyfiki danego egzaminu takie jak słuchanie, czytanie i pisanie. Kursanci mogą sprawdzić raz w semestrze swoje umiejętności i swój stopień zaawansowania w przygotowaniu do egzaminu na organizowanych przez nas w dodatkowym terminie egzaminach próbnych – mock exams w ramach opłaty za kurs.

 

Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w godzinach od 17.10-18.40 lub 18.50-20.20 .W semestrze

jest 60 godzin lekcyjnych – 45 minut – czyli 30 spotkań.

Oferujemy szeroką gamę szkoleń, których celem jest maksymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb słuchaczy i podniesienie ich umiejętności językowych. Główny nacisk kładziemy na komunikację, zarówno biznesową, jak i potrzebną w życiu codziennym. Nasza oferta obejmuje zajęcia grupowe lub indywidualne, na wszystkich poziomach zaawansowania.

Przed rozpoczęciem kursu

Na tym etapie bardzo ważnym zadaniem szkoły jest właściwa diagnoza poziomu biegłości językowej słuchacza i kwalifikacja do grupy. Kurs rozpoczynamy od:

 • szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy oraz rozmowy z kierownictwem mającej na celu ustalenie oczekiwań co do efektów jakie kurs ma przynieść słuchaczom,
 • placement testu – pisemnego testu diagnostycznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej z metodykiem.

Po uzyskaniu powyższych informacji, uczestnicy kursu zostają podzieleni na grupy, a szkoła zapewnia efektywną i rzetelną naukę języka. Na tym etapie wybieramy lektorów, odpowiednie podręczniki i opracowujemy szczegółowy program szkoleń.

W czasie trwania kursu

Prowadzimy monitoring postępów słuchaczy, realizacji ustalonego programu oraz frekwencji uczestników kursu. Nad przebiegiem szkolenia czuwa metodyk odpowiedzialny za realizację programu. Lektor w trakcie semestru przeprowadza dwa testy oceniające postępy słuchaczy. Każdy słuchacz proszony jest o wypełnienie ankiety oceniającej zajęcia, która pozwoli na ewentualną modyfikację szkolenia. Do stałych kontaktów z osobą odpowiedzialną za szkolenia z ramienia firmy oraz z uczestnikami kursu zostaje wyznaczony koordynator szkoleń.

Po zakończeniu kursu

Po zakończeniu każdego poziomu przygotowujemy raport końcowy, który zawiera informacje o zrealizowanym programie, umiejętnościach zdobytych przez każdego uczestnika oraz sugestie dotyczące kontynuacji szkolenia.

Założenia metodyczne:

Szkolenie obejmuje realizację materiału, którego zakres jest ustalany ze zleceniodawcą i po zapoznaniu się z oczekiwaniami słuchaczy. Możemy przygotować też program który będzie uwzględniał słownictwo branżowe wykorzystywane przez uczestników kursu. Szkoła na stałe zatrudnia dyrektora ds. nauczania, który nadzoruje realizację programu.

Uczymy metodą komunikatywną co oznacza, że naszym celem jest abyście Państwo na zajęciach mówili jak najwięcej. Służą temu różnego rodzaju gry, ćwiczenia, odgrywanie scenek. Jednocześnie lektor czuwa nad poprawnością wymowy i wprowadzaniem zasad gramatycznych. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

 

Gwarantujemy wymianę nauczyciela w przypadku niezadowolenia ze strony zleceniodawcy.

Proponujemy Państwu kursy dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych:

 od 7 do 9 lat

Nauka odbywa się w kameralnych grupach do 6 osób. Kładziemy nacisk na osłuchanie się dzieci z językiem obcym, rozumienie pytań i udzielanie prostych odpowiedzi. Dzieci uczą się używać prostego słownictwa i tego jak stosować reguły gramatyczne podczas porozumiewania się w języku angielskim. Nie uczymy w sposób bierny lecz uczymy stosowania reguł językowych w praktyce. Towarzyszą temu ciekawe gry, zabawy, interakcje, piosenki po to by dziecko było zaciekawione i aktywnie i chętnie uczestniczyło w zajęciach.

 

Od 10-12 lat

Nauka w tym przedziale wiekowym również polega na aktywnym posługiwaniem się językiem w komunikacji. Kładziemy nacisk na poszerzanie słownictwa, dzięki temu dziecko może płynniej i pełniej wypowiedzieć się w języku obcym. Na tym etapie nauki pracujemy też więcej nad umiejętnością czytania i pisania

 konwersacje – odbywają się  piątki 17.00-18.00 i są one dla naszych słuchaczy w koszcie kursu.

 

Język norweski

Kursy języka norweskiego prowadzimy w naszej szkole od wielu lat i cieszą się one wśród naszych słuchaczy dużą popularnością. Prowadzi je wykwalifikowany polski lektor, który mieszkał przez parę lat w Norwegii. Zajęcia prowadzone są bardzo dynamicznie i nastawione na maksymalne wykorzystanie czasu uczestników. Kładziemy nacisk na komunikację i wykorzystywanie poznawanego słownictwa i struktur gramatycznych w mówieniu.

W piątki zajęcia w naszej szkole prowadzi native speaker. Jest to wyzwanie i ciekawe doświadczenie dla naszych słuchaczy a także zetknięcie się z żywą kulturą słowa.Zapraszamy wszystkich chętnych którzy piątkowe popołudnia chcieliby poświęcić na niezwykłe spotkania i zanurzenie się w języku norweskim……po norwesku.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu :

w soboty i czwartki – zajęcia prowadzi polski lektor. Poziomy A1, A2.

 

Kurs w każdym semestrze składa się z 60 godzin lekcyjnych i 15 spotkań.

Inne języki

Inne języki których uczymy to niemiecki, włoski, hiszpański i francuski. W przypadku zajęć indywidualnych słuchacz określa swoje oczekiwania dotyczące zagadnień leksykalnych i gramatycznych, ustala ilość spotkań i częstotliwość. Przy wykupieniu 15 godzin jednorazowo możne negocjować stawkę.

Kursy odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach od 17-18.30 lub 18.40-20.10 lub raz w tygodniu (w piątek lub w sobotę.) 17-20.10.

Cennik

JĘZYK ANGIELSKI


zajęcia indywidualne 70-75 zł za 60 minut

kursy General English standardowe – 980 zł za 60 godzin (1 semestr)

kursy General English intensywne – 1450 zł za 90 godzin (1 semestr)

kursy Business English – 1100 zł za 60 godzin (1 semestr)

kursy egzaminacyjne – 1350 zł za 60 godzin (1 semestr)

kursy dla dzieci – 800 zł za 32 godzin (1 semestr). Cena negocjowalna.

JĘZYK NORWESKI


Język norweski

zajęcia indywidualne 95 zł za 60 min

kursy standardowe 1350  zł za 60 godzin (1 semestr)

INNE JĘZYKI

NIEMIECKI/WŁOSKI/HISZPAŃSKI/FRANCUSKI


zajęcia indywidualne 75 zł za 60 min

 

Istnieje możliwość opłaty w 3 ratach.

 

Oferujemy naszym słuchaczom następujące rabaty:

5% za kontynuację nauki

5% dla studentów

5% na kartę Euro 26

50 zł rabatu za polecenie naszej szkoły nowemu studentowi który rozpocznie z nami naukę na kursie semestralnym.

 

Kontakt

Cambridge School – Centrum Językowe

Pałacyk
ul. Kościuszki 34,
Stare Miasto,
50-012 Wrocław

tel. 669 932 566.  email: biuro@cambridge-school.pl
Zapisy telefoniczne i informacja o kursach od 10:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałki 9:00-19:30
wtorki 9:00-14:00
środy 9:00-19:30
czwartki 9.00-14.00
piątki 9:00-19:30

Uwaga! Szkoła jest zamknięta od poniedziałku 1.10 do czwartku 4.10, jednak rekrutacja na kursy trwa cały czas zarówno telefonicznie jak i mailowo. Od piątku 5 października szkoła jest czynna w normalnych godzinach.

Jeśli te terminy Państwu nie odpowiadają można umówić się na spotkania indywidualnie.

Nr  konta Bank Zachodni WBK 32 1090 2590 0000 0001 2949 2481


Pomieszczenia szkoły są dostępne na wynajem w każdy weekend. Więcej informacji tutaj.

 

 


Napisz do nas